Σπιρόμετρο μοντέλο SPM 300

Κατασκευαστής: MEDICAL ECONET ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο σπιρόμετρο το εύρος εφαρμογής του καρδιογράφου CARDIO M Plus μπορεί να επεκταθεί σε FVC, SVC, MVV Τests

Γραφική απεικόνιση και εκτύπωση της πλήρους καμπύλης ροής-όγκου